logoAbusuaman

Contribute!

Add a word

nei

[Kaapse Afrikaans]

no

Nei, gaat nou weg! (No, go away now!)
innovate_africa 17 Nov, 2016
20
0

nei

[Kaapse Afrikaans]

no

Nei, gaat nou weg! (No, go away now!)
innovate_africa 17 Nov, 2016
20
0