logoAbusuaman

Contribute!

Add a word

ngikhathele

[KwaZulu-Natal, Transvaal, Qwabe, Cele]

I'm tired

"Ngikhathele ukukhuluma nawe" I'm tired of talking to you
NonziBear 15 Dec, 2016
14
0

ngikhathele

[KwaZulu-Natal, Transvaal, Qwabe, Cele]

I'm tired

"Ngikhathele ukukhuluma nawe" I'm tired of talking to you
NonziBear 15 Dec, 2016
14
0