logoAbusuaman

Contribute!

Add a word

gịnị

[Owerri, Umuahia, Onitsha, Orlu, Ngwa, Afikpo, Nsa,]

What - (Used in interrogative contexts)

ọgịnị kwanụ - what's happening?
Edochie Paul 17 Nov, 2016
36
0

gịnị

[Owerri, Umuahia, Onitsha, Orlu, Ngwa, Afikpo, Nsa,]

What - (Used in interrogative contexts)

ọgịnị kwanụ - what's happening?
Edochie Paul 17 Nov, 2016
36
0