logoAbusuaman

Share your Hausa!

An online resource for Hausa languages.

Contribute!

Add a word

Sannu

[Kananci, Dauranchi, Gudduranci, Gaananci, Sakkwata]

Hello. (General greeting)

Sannu da zuwa - Welcome
Seidu Mohammed 23 Jul, 2016
12
1

Built by: Yaw Asare